Over ons


De Stichting Ubbo Emmius-lezing is genoemd naar Ubbo Emmius (1547-1625), de eerste rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen en werd op 18 december 2018 opgericht.

Al in 2017 kwamen de oprichters tot de conclusie dat er een grote jaarlijkse lezing over de geschiedenis van de stad Groningen en haar omgeving miste. Door het organiseren van een jaarlijkse lezing wil de Stichting de inwoners van de stad én provincie Groningen (en alle andere geïnteresseerden) informeren én betrekken bij de historie van Groningen. De Stichting Ubbo Emmius-lezing wil dit bereiken door ieder jaar een unieke lezing te organiseren, waarbij zowel (inter)nationaal als lokaal relevante thema’s worden belicht vanuit een historisch en literair perspectief.


Bestuur

In het bestuur van de Stichting Ubbo Emmius-lezing hebben zitting:

Wieger Krämer, Floris de Wever, Jan Haak, Wiek van Gemert en Koen Slik


Comite van aanbeveling 2018

Peter den Oudsten, Burgemeester van Groningen

Andreas Blühm, directeur Groninger Museum

Harrie van den Elsen, directeur Prins Claus Conservatorium

Ruth Peetoom, Voorzitter CDA

Erik Wijnholds, hoofdredacteur Dagblad van het Noorden

Prof. Dr. Elmer Sterken, Rector Magnificus Rijksuniversiteit Groningen


Beleidsplan

Via bovenstaande link kunt u ons beleidsplan inzien.


Jaarverslag

Mocht u ons jaarverslag willen inzien, neem dan gerust contact met ons op.


Donaties

Voor de Stichting Ubbo Emmius-lezing zijn donateurs van groot belang. Wilt u doneren, of meer informatie over de stichting, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op via info@ubboemmiuslezing.nl

Fiscaal nummer: 859500974


Partners